SẢN PHẨM CẤP THOÁT NƯỚC

Vật Tư Cấp Thoát Nước

Măng sông ren ngoài

Vật Tư Cấp Thoát Nước

Van bi inox 3 cạnh

Vật Tư Cấp Thoát Nước

Tê ren ngoài

Vật Tư Cấp Thoát Nước

PP-R Male Thread Elbows 90

Vật Tư Cấp Thoát Nước

PP-R Female Thread Elbows 90

Vật Tư Cấp Thoát Nước

PP-R Female Thread Adapter

Vật Tư Cấp Thoát Nước

PP-R Male Thread Adapter

Vật Tư Cấp Thoát Nước

PP-R Female Thread Union

Vật Tư Cấp Thoát Nước

PP-R Male Thread Union

Vật Tư Cấp Thoát Nước

PP-R Threaded End Cap

Vật Tư Cấp Thoát Nước

PP-R Reduces 45

Vật Tư Cấp Thoát Nước

PP-R Reduces

Vật Tư Cấp Thoát Nước

PP-R Reducing Tees 90

Vật Tư Cấp Thoát Nước

PP-R Equal Tees 90

Vật Tư Cấp Thoát Nước

PP-R Bridge Fittings

Vật Tư Cấp Thoát Nước

PPR Elbow 90

Vật Tư Cấp Thoát Nước

PP-R Sockets

Vật Tư Cấp Thoát Nước

PP-R Union Pipe

Vật Tư Cấp Thoát Nước

PPR pipes

Vật Tư Cấp Thoát Nước

Van cửa đồng tay nhựa

Vật Tư Cấp Thoát Nước

Van chặn hàm ếch tay nhựa

Vật Tư Cấp Thoát Nước

Ống nhựa chịu nhiệt PN25

Vật Tư Cấp Thoát Nước

Ống nhựa chịu nhiệt PN20

Vật Tư Cấp Thoát Nước

HDPE Tứ Thông

Vật Tư Cấp Thoát Nước

HDPE Tê Thu

Vật Tư Cấp Thoát Nước

HDPE Y

Vật Tư Cấp Thoát Nước

HDPE Nút Bịt

Vật Tư Cấp Thoát Nước

HDPE Elbow 45

Vật Tư Cấp Thoát Nước

HDPE Elbow 90

Vật Tư Cấp Thoát Nước

HDPE Reducer (Molded) 2

Vật Tư Cấp Thoát Nước

HDPE Reduced Tee 90

Vật Tư Cấp Thoát Nước

HDPE Clamp Saddles

Vật Tư Cấp Thoát Nước

HDPE Coupling Elbow 90

Vật Tư Cấp Thoát Nước

HDPE Female Thread Elbow 90

Vật Tư Cấp Thoát Nước

HDPE Female Thread Tees 90

Vật Tư Cấp Thoát Nước

HDPE End Caps (Adapter & Threaded)

Vật Tư Cấp Thoát Nước

HDPE Reducer (Adapter & Threaded)

Vật Tư Cấp Thoát Nước

HDPE pipes

Vật Tư Cấp Thoát Nước

HDPE pipes

Vật Tư Cấp Thoát Nước

Nối góc 90º HDPE

Vật Tư Cấp Thoát Nước

Y cân hàn 45º HDPE

Vật Tư Cấp Thoát Nước

Thập Hàn HDPE

Vật Tư Cấp Thoát Nước

Tê đều hàn

Ống và phụ kiện uPVC

ống và phụ kiện uPVC

Ống và phụ kiện uPVC

Măng xông trượt

Vật Tư Cấp Thoát Nước

Ống Nhựa uPVC

Vật Tư Cấp Thoát Nước

Ba chạc xiên (Y)

Vật Tư Cấp Thoát Nước

Tê thu

Vật Tư Cấp Thoát Nước

Xi phông (Thỏ)

Vật Tư Cấp Thoát Nước

Tê ren trong

Vật Tư Cấp Thoát Nước

Măng sông ren ngoài

Vật Tư Cấp Thoát Nước

Côn thu

Vật Tư Cấp Thoát Nước

Nối Bích

Vật Tư Cấp Thoát Nước

Chếch 45

Vật Tư Cấp Thoát Nước

Cút 90*

Vật Tư Cấp Thoát Nước

Van cửa đồng

Vật Tư Cấp Thoát Nước

Van giảm áp

Gọi mua hàng: 0977025959 (08:00 – 21:00)

Gọi khiếu nại:  0977025959 (08:00 – 17:00)

Gọi bảo hành: 0977025959 (08:00 – 17:00)

ĐỒNG HỒ NƯỚC

Vật Tư Cấp Thoát Nước

Đồng Hồ Nước

Vật Tư Cấp Thoát Nước

Đồng Hồ Từ