SẢN PHẨM CẤP THOÁT NƯỚC

Ống Phụ kiện ống PPR

Măng sông ren ngoài

Ống Phụ kiện ống PPR

Van bi inox 3 cạnh

Ống Phụ kiện ống PPR

Tê ren ngoài

Ống Phụ kiện ống PPR

PP-R Male Thread Elbows 90

Ống Phụ kiện ống PPR

PP-R Female Thread Elbows 90

Ống Phụ kiện ống PPR

PP-R Female Thread Adapter

Ống Phụ kiện ống PPR

PP-R Male Thread Adapter

Ống Phụ kiện ống PPR

PP-R Female Thread Union

Ống Phụ kiện ống PPR

PP-R Male Thread Union

Ống Phụ kiện ống PPR

PP-R Threaded End Cap

Ống Phụ kiện ống PPR

PP-R Reduces 45

Ống Phụ kiện ống PPR

PP-R Reduces

Ống Phụ kiện ống PPR

PP-R Reducing Tees 90

Ống Phụ kiện ống PPR

PP-R Equal Tees 90

Ống Phụ kiện ống PPR

PP-R Bridge Fittings

Ống Phụ kiện ống PPR

PPR Elbow 90

Ống Phụ kiện ống PPR

PP-R Sockets

Ống Phụ kiện ống PPR

PP-R Union Pipe

Ống Phụ kiện ống PPR

PPR pipes

Ống Phụ kiện ống PPR

Van cửa đồng tay nhựa

Ống Phụ kiện ống PPR

Van chặn hàm ếch tay nhựa

Ống Phụ kiện ống PPR

Ống nhựa chịu nhiệt PN25

Ống Phụ kiện ống PPR

Ống nhựa chịu nhiệt PN20

Ống và phụ kiện HDPE

HDPE Tứ Thông

Ống và phụ kiện HDPE

HDPE Tê Thu

Ống và phụ kiện HDPE

HDPE Y

Ống và phụ kiện HDPE

HDPE Nút Bịt

Ống và phụ kiện HDPE

HDPE Elbow 45

Ống và phụ kiện HDPE

HDPE Elbow 90

Ống và phụ kiện HDPE

HDPE Reducer (Molded) 2

Ống và phụ kiện HDPE

HDPE Reduced Tee 90

Ống và phụ kiện HDPE

HDPE Clamp Saddles

Ống và phụ kiện HDPE

HDPE Coupling Elbow 90

Ống và phụ kiện HDPE

HDPE Female Thread Elbow 90

Ống và phụ kiện HDPE

HDPE Female Thread Tees 90

Ống và phụ kiện HDPE

HDPE End Caps (Adapter & Threaded)

Ống và phụ kiện HDPE

HDPE Reducer (Adapter & Threaded)

Ống và phụ kiện HDPE

HDPE pipes

Ống và phụ kiện HDPE

HDPE pipes

Ống và phụ kiện HDPE

Nối góc 90º HDPE

Ống và phụ kiện HDPE

Y cân hàn 45º HDPE

Ống và phụ kiện HDPE

Thập Hàn HDPE

Ống và phụ kiện HDPE

Tê đều hàn

Ống và phụ kiện uPVC

ống và phụ kiện uPVC

Ống và phụ kiện uPVC

Măng xông trượt

Ống và phụ kiện uPVC

Ống Nhựa uPVC

Ống và phụ kiện uPVC

Ba chạc xiên (Y)

Ống và phụ kiện uPVC

Tê thu

Ống và phụ kiện uPVC

Xi phông (Thỏ)

Ống và phụ kiện uPVC

Tê ren trong

Ống và phụ kiện uPVC

Măng sông ren ngoài

Ống và phụ kiện uPVC

Côn thu

Ống và phụ kiện uPVC

Nối Bích

Ống và phụ kiện uPVC

Chếch 45

Ống và phụ kiện uPVC

Cút 90*

Gọi mua hàng: 0977025959 (08:00 – 21:00)

Gọi khiếu nại:  0977025959 (08:00 – 17:00)

Gọi bảo hành: 0977025959 (08:00 – 17:00)

ĐỒNG HỒ NƯỚC

Đồng hồ nước

Đồng Hồ Nước

Đồng hồ nước

Đồng Hồ Từ